آیین اختتامیه و داوری کارگاه های همگام مدرسه تابستانه کانون معماران معاصر

آیین اختتامیه و داوری کارگاه های همگام مدرسه تابستانه کانون معماران معاصر
وضعیت رویداد
اتمام
آیین اختتامیه و داوری کارگاه های همگام مدرسه تابستانه کانون معماران معاصر
  • مهلت ثبت نام ۱/۰۱/۰۲
  • تاریخ شروع ۱۳۳۵/۰۴/۱۹
  • تاریخ پایان ۱/۰۱/۰۲
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.