• 821
  • 0

کامپیوتر در دنیای طراحی امروز نقش مهم و رو به جلویی دارد که می تواند به عنوان متدلوژی طراحی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع کامپیوتر ابزاری است برای در آوردن قطعات طرح و ترکیب آن با هم. حال آن که طبیعت با ساختار پیچیده خود، قابلیت استفاده از کامپیوتر را به مرحله بالاتری برده است. در این نشست به بررسی نقش کامپیوتر در طراحی و بررسی نمونه هایی از آن پرداخته شده است.

نظردهی