استودیو تکنیکال(همگرا۴) -درباره الی

در این مرحله بچه های استودیو تکنیکال، در تلاش اند خوانش خود را از فیلم درباره ی الی اصغرفرهادی تبدیل به story board هایی با زبان معمارانه کنند. که در مرحله ی بعدی این story board ها عاملی برای تولید ماکت ها و ترسیمات بینارشته ای از سینما و معماری شوند.

خبرها
نظردهی