استودیو همگرا(شکل دهی اتفاق)

استودیو همگرا(شکل دهی اتفاق)

ساختمان ها و محلات قدیمی قسمتی از گذشته و هویت تاریخی شهر را با خود به امروز می آورند و می توانند در هویت بخشی شهر نقش ویژه ای داشته باشند.خیابان لاله زار که در قدیم نماد تجدد و مکانی برای تفریح در شهر بوده است درخشش خود را اینبار نه به سبب وجود سینما ها و کاباره ها بلکه به خاطر انبوهی از چراغ ها حفظ کرده است و هم اکنون به بورس لوازم الکتریکی تبدیل شده است.این خیابان حتی برای کسانی که عصر جدید آن را تجربه کرده اند دارای ارزش و مفهوم خاصی از هویت تاریخی تهران تلقی می شود‌.لاله زار نخستین خیابان پایتخت است که به پشتوانه باغ های پیرامونش نقش فرهنگی و تفریحی پیدا کرده است. این خیابان که در گذشته اولین حضور زنان در جامعه و اولین سینما ها و تئاتر‌ها را تجربه کرده است اکنون تبدیل به گورستانی از سینما ها و سن های خاک خورده است و کمتر زنی در آن جا تردد دارد.خیابانی که نه تنها جهت دهنده و تقسیم کننده ساختار شهری بلکه قشر های مختلف مردم نیز به حساب می آمد.به راستی لاله زارهمچون یک معیار و مقیاس شهری در ارتباط با تحولات اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی تهران از بدو احداث تا کنون تغییرات بسیار یافته است. ساخته شدن گراند هتل و به واسطه آن حضور کافه ها و تجمع های مردمی،انجام خدمات و فعالیت های لوکس و فرهنگی جهت رفاه و آسایش اعیان ،ساخت تئاتر ها و سالن های اپرا و سینما ،همه به واسطه ساخته شدن یک عنصر خاص در لاله زار پدید آمد:سفارتها حال با گذشت زمان و تغییر لاله زار ار خیابانی که در زمان خود نماد مدرنیته بوده میتوان پرسید که آیا سفارت ها در این زمان نیز میتوانند باعث تحولی دوباره در لاله زار شوند؟                                                                                                 
برای پاسخ به این سوال مسئله دیگری در ذهن مطرح میشود که آیا سفارت ها در قدیم همانند سفارت ها در زمان حال معنی میشوند؟ آیا در آینده مفهوم سفارت به شکل کنونی حفظ میشود؟
ری لاگ
مهسا اسماعیلی – میرمحمد حسینی
استودیو شکل دهی اتفاق
فرشاد مهدی زاده