انوشیروان نورفردی
انوشیروان نورفردی
زمینه همکاری : استاد دوره
متولد
  • بیوگرافی :

    مهندس انوشیروان نورفردی، برنامه ریزی و مدیریت پروژه های معماری بسیاری را در کارنامه درخشان کاری خود دارد. پروژه هایی مانند پردیس سینمایی ملت، سینما آزادی، باغ موزه دفاع مقدس و باغ کتاب، نمونه ای از پروژه هایی است که وی در تعریف پروژه، برنامه ریزی و به ثمر رساندن آن ها نقش پر رنگی داشته است.

    دیدگاه متفاوت و قدرت حل مسئله، آن چیزی است که زمینه ساز موفقیت و تمایز او از سایر مدیران شده است.

    شناخت وی از ساختارهای تصمیم گیری در ایران و پیچیدگی ها و موقعیت های پروژه های معماری و تعامل با مسائل شهری، سبب شده در بسیاری پروژه ها با تکیه بر تجربه و دانش، مدیریت استراتژیک پروژه را عهده دار باشد.

دوره هایی که با ما بوده اند