بازدید معمارانه از ویلای گلخانه ای

بازدید معمارانه از ویلای گلخانه ای
وضعیت رویداد
اتمام
بازدید معمارانه از ویلای گلخانه ای
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت آزاد
  800,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.