بازدید معمارانه از پروژه ساختمان اداری کار - خانه

بازدید معمارانه از پروژه ساختمان اداری کار - خانه
وضعیت رویداد
اتمام
بازدید معمارانه از پروژه ساختمان اداری کار - خانه
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
  • تاریخ شروع ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
  • تاریخ پایان ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
  بازدید معمارانه از پروژه ساختمان اداری کار - خانه
  محل برگزاری
  ساختمان اداری کارخانه
  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  سخنرانان
  قیمت آزاد
  500,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.