بهروز دارش
بهروز دارش
زمینه همکاری :
متولد
 • بیوگرافی :

  زمینه همکاری:


  سخنران نشست : متافیزیک زبان و مساله آفرینش در هنر دیداری 
  زمان :یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۳

   

  بیوگرافی:


  متولد ۱۳۲۱، ارومیه 
  کارشناسی بازرگانی ۱۳۴۷ 
  کارشناسی ارشد، اقتصاد بین‌المللی از دانشگاه تهران ۱۳۵۱ 
  فعالیتهای هنری: ۳۰ سال سابقه مجسمه‌‌سازی و آفرینش هنری

  نمایشگاه‌ها و جوائز: 

  هنرمند منتخب دوسالانه بین‌المللی مجسمه‌‌سازی تویومورا ژاپن- ۱۳۷۲ 
  شرکت در اولین سه‌سالانه آثار حجمی ایران- ۱۳۷۵ 
  برنده جایزه ویژه دوسالانه بین‌المللی مجسمه‌‌سازی تویومورا ژاپن- ۱۳۷۵ 
  فینالیست دوسالانه بین‌المللی مجسمه‌‌سازی آنکونا ایتالیا- ۱۳۷۸ 
  هنرمند منتخب نمایشگاه بین‌المللی هنر مقدس پاریس فرانسه – ۱۳۷۸ 
  هنرمند منتخب دوسالانه بین‌المللی مجسمه‌‌سازی رامبویه فرانسه- ۱۳۷۸ 
  برنده جایزه اول دومین دوسالانه مجسمه‌‌سازی ایران- ۱۳۷۸ 
  نمایشگاه جمعی در موزه هنرهای معاصر کاراکاس ونزوئلا- ۱۳۷۹ 
  نمایشگاه گروهی کریستینه لندن انگلستان- ۱۳۸۰ 
  شرکت در سومین دوسالانه مجسمه‌سازان ایران- ۱۳۸۰ 
  شرکت در دوسالانه ونیز ایتالیا- ۱۳۸۲ 
  نمایشگاه هنر معنوی موزه هنرهای معاصر تهران- ۱۳۸۲