تئوری معماری: درآمدی بر یک تاریخِ انتقادی

تئوری معماری: درآمدی بر یک تاریخِ انتقادی
وضعیت دوره
اتمام دوره
تئوری معماری: درآمدی بر یک تاریخِ انتقادی
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  • تاریخ شروع ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
  • تاریخ پایان ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
  تئوری معماری: درآمدی بر یک تاریخِ انتقادی
  • طول دوره 4 جلسه
  • مدت هر جلسه 4 ساعت
  • روزهای برگزاری جمعه ها
  تئوری معماری: درآمدی بر یک تاریخِ انتقادی

  سرچشمه‌ی ایده‌های طراحیِ یک معمار کجاست؟ یک معمار در آغازِ فرایند طراحی، مجموعه‌ی درهمی از داده‌ها، نیازها، اهداف، و پیش‌فرض‌ها را در اختیار دارد و از درونِ تمامیِ این‌ها می‌بایست پیشنهادی برای فرمِ یک ساختمان ارائه کند. این ایده چطور تولید می‌شود، چه چیزهایی روی شکل‌گیریِ آن‌ تاثیر می‌گذارند، و از کجا می‌آید؟ آیا یک معمار باید به نیازهای عملکردی توجه کند، یا با یک سیستم هندسی کار کند؟ آیا باید شهود درونیِ‌ خود را در نظر بگیرد و یا بر اساس نیازها و محدودیت‌های بیرونی عمل کند؟ بسیاری از تئوری‌های که درباره‌ی سرچشمه‌ی فرم هستند، برای هدایت پرکتیسِ معماری تولید شده‌اند، و بسیاری از پرکتیس‌ها نیز از درونِ این تئوری‌ها بیرون آمده‌اند. در کنار معماری، برای دیسیپلین‌های دیگری نیز پرسش از سرچشمه‌ی فرم اهمیت دارد؛ از هنر و تاریخ معماری گرفته، تا مردم‌شناسی. این دیسیپلین‌ها نیز مایل‌اند پیدده‌های اجتماعی و تاریخیِ ‌تاثیرگذار در ساختمان‌ها را توصیف کنند. برای مثال، چرا بیشترِ ساختمان‌های یک فرهنگ خاص، دارای ویژگی‌های مشترکی هستند؟ اگر بتوان نیروهایی را که معمولاً معماران را وادار می‌کنند با یک رویکردِ مشترک کار کنند، توضیح داد، چطور می‌توان تغییرات ناگهانی در سبک‌های معماری، برای مثال از گوتیک به رنسانس را توضیح داد؟ چرا بعضی از ساختمان‌ها به‌وضوح ارزش‌های فرهنگی را منعکس می‌کنند که‌ آن‌ها را ساخته است، در حالی‌ که بعضی دیگر، به پیشوازِ ارزش‌های فرهنگیِ جدید می‌روند؟ در این دوره، به بررسیِ تئوری‌های طراحی از دوران باستان تا پایانِ قرن بیستم می‌پردازیم. گفته‌های هر تئوریست را بررسی می‌کنیم، و نقاط ضعف و قوتِ این ایده‌ها را تحلیل می‌کنیم. در بررسیِ هر تئوری باید بپرسیم که آیا این تئوری‌ منسجم است؟ و آیا واقعیتِ ساختمان‌ها را به شکلی کامل و جامع توضیح می‌دهد؟ تئوری‌های طراحی در عین حال از تئوری‌های دانش یا معرفت‌شناسیِ هم‌عصرِ خود نیز ایده گرفته‌اند. 

  در این دوره، ضمن بررسیِ این تئوری‌های دانش، خواهیم دید که هم تئوری‌های طراحی و هم تئوری‌های دانش، تحت تاثیرِ مجموعه‌ای از باورهای کیهان‌شناختی شکل گرفته‌اند: باورهایی که بنیادی‌ترین دیدگاه‌های هر فرهنگ درباره‌ی ماهیت جهان، طبیعت انسان، و رابطه‌ی او و دنیا را در بر می‌گیرند. در کنار تئوری‌های طراحی و دانش، و ساختارهای کیهان‌شناختی، در عین حال به بررسیِ تئوری‌های آموزشی نیز خواهیم پرداخت. بسیاری از تئوریست‌های طراحی در طول تاریخ، درباره‌ی آموزش دیدگاه‌های مشخص و روشنی داشتند و اغلب تئوری‌های خود را همسو با کار آموزشیِ‌ خود، و برای کمک به دانش‌آموزانشان تولید کردند. این دوره، سفری کوتاه است در تاریخ تئوری‌های طراحی و آموزش.


  جلسه‌ی اول: 

  درآمد

  دوران باستان

  جلسه‌ی دوم:

  قرون وسطی

  رنسانس

  جلسه‌ی سوم:

  باروک

  روشنگری

  جلسه‌ی چهارم:

  قرن نوزدهم

  قرن بیستم

  قیمت دوره آزاد
  4,000,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.