طراحی رایانشی

طراحی رایانشی
طراحی رایانشی

کامپیوتر سبب شده امکانات تصويري بسيار زياد و قابل توجهي در طراحي پديد آيد و بتوان در فرصتي کوتاه و به سادگي طرحهاي اوليه متعددي را آزمود و هر کدام را از زواياي گوناگون ملاحظه و بررسي کرد. در اين زمينه بايد توجه داشت که سطوح و فضاهايي را که مي توان به کمک کامپیوتر طراحي کرد، به سادگي با دست و به شيوه سنتي قابل طراحي نيستند. افزون بر اين زمينه ، مي توان به نقش و کارکرد بسيار مهم کامپیوتر در عرصه محاسبه سازه ، قطعات و جزييات اجرايي اشاره کرد که امکان طراحي و اجراي سازه هاي پيچيده را فراهم کرده است. می‌توان پذیرفت كه در جهان امروز و با توجه به توسعة فناوری و از جمله گسترش روز افزون امكاناتی كه کامپیوتر در اختیار طراحان و معماران قرار می‌دهد، نمی‌توان به سادگی این امكانات را نادیده گرفت و به روش‌های سنتی و قدیمی به طراحی ادامه داد. هدف این قسمت بررسی تاثیر کامپیوتر بر طراحی است.

Integrative Design Computation & Materialization/Ehsan baharloo

Integrative Design Computation & Materialization/Ehsan baharloo

کامپیوتر در دنیای طراحی امروز نقش مهم و رو به جلویی دارد که می تواند به عنوان متدلوژی طراحی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع کامپی
 • 750
 • 0
 • 0
Hairy Value/ فرزين لطفي جم/مردادماه1394

Hairy Value/ فرزين لطفي جم/مردادماه1394

مدرسه های معماری بستری را فراهم می کنند تا با یافتن راه حل های نو و خارج از قوانین موجود، مسائل روز را با راهکارهای جدید حل کنند.
 • 704
 • 0
 • 0
 Alex Körner/1395 / Bio-Inspired Integrative Structures/1395

Alex Körner/1395 / Bio-Inspired Integrative Structures/1395

طبیعت همواره منبع الهام معماران و طراحان بوده است. در یک سیستم طبیعی، هر یک از اجزا و عناصر، عملکردی خاص با هدفی واحد دنبال می کن
 • 884
 • 0
 • 0
Digital Fabrication in ArchitectureDigital fabrication in architecture/ Alexandre Dubor/1395

Digital Fabrication in ArchitectureDigital fabrication in architecture/ Alexandre Dubor/1395

روبات و هنرهای دیجیتال یکی از به روز ترین روش های ساخت است. روبات ها می توانند در خدمت معماری، هنر و ساخت قرار بگیرند. آنها می تو
 • 2184
 • 0
 • 0
 Ubiquitous Matter & the Responsive City/ Areti Markopoulo/1395

Ubiquitous Matter & the Responsive City/ Areti Markopoulo/1395

معماری آینده شهرها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که معماران زیادی روی آن کار می کنند. این که تکنولوژی چه تاثیری روی تصور ما از آین
 • 1179
 • 0
 • 0