جلسه نقد و بررسی استدیو ت.ا.ر. ( تولید الگوهای ریزتکاملی)

جلسه نقد و بررسی استدیو ت.ا.ر. ( تولید الگوهای ریزتکاملی)
وضعیت رویداد
اتمام
جلسه نقد و بررسی استدیو ت.ا.ر. ( تولید الگوهای ریزتکاملی)
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
  جلسه نقد و بررسی استدیو ت.ا.ر. ( تولید الگوهای ریزتکاملی)
  محل برگزاری
  کانون معماران معاصر
  جلسه نقد و بررسی استدیو ت.ا.ر. ( تولید الگوهای ریزتکاملی)

  معماری، چگونه باید در ارتقاء کیفیت زیستی شهر سهیم شود؟

  آیا می توان از طریق شناخت و پذیرش وضعیت موجود،ایده هایی برای بهبود کیفیت زیستی شهرها ارائه کرد؟

  آیا روشی وجود دارد که سرمایه گذاران در توسعه کیفی شهر سهیم شوند؟

  ت.ا.ر. ( تولید الگوهای ریزتکاملی)  تلاش کرد در غالب یک دوره آموزشی، با موضوع فضاهای تجاری، این سوالها را به چالش بکشد و پیشنهاداتی مطرح کند.

  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.