دروره clima|code

دروره clima|code
وضعیت دوره
اتمام دوره
دروره clima|code
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
  • تاریخ پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  دروره clima|code
  • طول دوره 11 جلسه
  • مدت هر جلسه 4 ساعت
  • روزهای برگزاری سه شنبه ها
  دروره clima|code

  یکی از مهمترین اطلاعاتی که برای طراحی و کنترل طرح مورد استفاده معماران قرار میگیرد اطلاعاتی است که محیط و جغرافیای محل طراحی استخراج و تحلیل میکنند.

  کنترل این اطلاعات و پس از استخراج آنها از محیط و تبدیل این اطلاعات خام به اطلاعاتی که برای طراح قابل خوانش و استفاده در طراحی باشد مسئله این دوره است.

  این دوره در تلاش است بتواند به روش های و تکنیک های استخراج و تحلیل و خوانش این اطلاعات را بررسی کرده و تمرین نماید.

  در این دوره نرم افزار مورد استفاده پلاگین گرس هاپر راینو بوده و از دو پلاگین هانیبی و لیدی باگ استفاده خواهد شد

  در نهایت برای بعضی شبیه سازی ها مانند شبیه سازی باد از پلاگین باترفلای نیز استفاده میشود.

  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت دوره آزاد
  11,800,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.