دوره‌ی آنلاین “روایتی از راویان معماری ایران

دوره‌ی آنلاین “روایتی از راویان معماری ایران
وضعیت دوره
اتمام دوره
دوره‌ی آنلاین “روایتی از راویان معماری ایران
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
  • تاریخ شروع ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
  • تاریخ پایان ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
  دوره‌ی آنلاین “روایتی از راویان معماری ایران
  • طول دوره 10 جلسه
  • مدت هر جلسه 2 ساعت
  • روزهای برگزاری دوشنبه و چهارشنبه‌ها ۱۸-۲۰
  دوره‌ی آنلاین “روایتی از راویان معماری ایران
  محل برگزاری
  آنلاین
  دوره‌ی آنلاین “روایتی از راویان معماری ایران

  دوره‌ی آنلاین “روایتی از راویان معماری ایران"
  مدرس: کاوه منصوری
  معمارى ايران همواره موضوع مطالعات گسترده پژوهشگران، مستشرقين و باستان شناسان بوده است. اين مطالعات كه از دوره ناصرالدين شاه با ورود باستان شناسان شروع شد در دوره پهلوى اول با حضور آندره گدار، آرتور پوپ، ارنست هرتسفلد، ماكسيم سيرو، دونالد ويلبر و ... مفهومى مدون بخود گرفت. اين پژوهشگران با تاكيد بر اهميت ساختارهاى كهن معمارى ايران، تلاش كردند تا فهم خود از اين معمارى و دلايل شكل گيرى و توسعه آن ارائه بدهند.
  دوره پيش رو ميكوشد تا به نگاهى به فضاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى دوران قاجار و پهلوى و متعاقب آن؛ دوره بعد از انقلاب، جريان هاى فكرى موثر بر فهم معمارى ايران را تحليل كرده و با نگاهى انتقادى، به شرح ديدگاه اين متخصصان در مواجهه با آثار معمارى ايران بپردازد.
  .
  مدت دوره: ۲۰ ساعت
  روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه‌ها ۱۸-۲۰
  شروع دوره:۱۳مردادماه
  شهریه:دویست و هشتاد هزار تومان

  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت دوره آزاد
  2,800,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.