دوره آنلاین تاریخ،تئوری و مطالعات انتقادی معماری در مشهد و سنندج

دوره آنلاین تاریخ،تئوری و مطالعات انتقادی معماری در مشهد و سنندج
وضعیت دوره
اتمام دوره
دوره آنلاین تاریخ،تئوری و مطالعات انتقادی معماری در مشهد و سنندج
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
  • تاریخ پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
  دوره آنلاین تاریخ،تئوری و مطالعات انتقادی معماری در مشهد و سنندج
  • طول دوره جلسه
  • مدت هر جلسه ساعت
  • روزهای برگزاری
  دوره آنلاین تاریخ،تئوری و مطالعات انتقادی معماری در مشهد و سنندج

  برگزاری دوره آنلاین تاریخ،تئوری و مطالعات انتقادی معماری در مشهد و سنندج  قیمت دوره آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.