روش شناسی علمی در پژوهش های معماری

روش شناسی علمی در پژوهش های معماری
وضعیت دوره
اتمام دوره
روش شناسی علمی در پژوهش های معماری
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
  • تاریخ پایان ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
  روش شناسی علمی در پژوهش های معماری
  • طول دوره جلسه
  • مدت هر جلسه ساعت
  • روزهای برگزاری
  روش شناسی علمی در پژوهش های معماری

  امروزه علم یک فراروایت است که ساحت های گوناگون زندگی انسانی را به تسخیر خود درآورده است.اما علم چه نسبتی با معماری دارد و برای اندیشیدن درباره معماری تا چه میزان می توان از روش شناسی علمی بهره برد؟ علم می تواند درباره موضوعات زیادی شکل بگیرد که از فیزیک گرفته تا جامعه شناسی دارای تنوع بسیاری هستند. در عین این تنوع، آن ویژگی مشترک و مهم ترین چیزی که معرفت را به معرفتی علمی مبدل می کند روش شناسی تولید آن است. این شیوه تولید معرفت که روش شناسی تجربی نامیده می شود موضوعی است که در حوزه هایی همچون روانشناسی محیطی و یا طراحی پژوهی با مسائل معماری شانه به شانه می شود. در این دوره این گونه از روش شناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق مثال های مطرح و همچنین تمرین های کوتاه و عملی آموزش داده خواهد شد.

  قیمت دوره آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.