ریخت شناسی زاینده | Generation Morphology

ریخت شناسی زاینده | Generation Morphology
وضعیت دوره
اتمام دوره
ریخت شناسی زاینده | Generation Morphology
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
  • تاریخ پایان ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
  ریخت شناسی زاینده | Generation Morphology
  • طول دوره 7 جلسه
  • مدت هر جلسه 8 ساعت
  • روزهای برگزاری یکشنبه ها
  ریخت شناسی زاینده | Generation Morphology
  محل برگزاری
  کانون معماران معاصر
  ریخت شناسی زاینده | Generation Morphology

  بی شک مهمترین ابزار معاصر در طراحی هندسه‌های اولیه، بسترهای نرم‌افزاری رایانه‌ای‌ست. این بسترها بنا بر بنیان‌های الگوریتمیک و رایانشی خود، قابلیت‌ها و شیوه‌هایی را برای تولید هندسه در اختیار قرار می‌دهند. این دوره در نظر دارد، شیوه‌های بنیادین تولید هندسه را در بسترهای نرم افزاری مورد کنکاش قرار داده و با توسعه آن‌ها توانش‌های بدیلی از این بسترها را مورد کشف قرار دهد. این دوره با تمرکز بر نگرش «دستور زبان اشیا»، روندهای موازی و متوالی تولید هندسه را مورد مطالعه تجربی قرار خواهد داد و ماحصل این مطالعات در انتهای دوره به کمک تصاویر و ترسیماتی به نمایش گزارده خواهد شد.

  در چشم‌انداز مطالعاتی از این دست، دستیابی به نوعی گونه شناسی ریختی دیده شده است که از جمله دستیافته‌های آن می‌توان به تسهیل در تجسم و ترسیم هندسه‌ی طراحی و یا راهگشایی در ساخت هندسه‌های پیچیده، اشاره کرد.

  روند این دوره شامل دو بخش خواهد بود. بخش اول در سه قسمت متمرکز است که هر کدام مشتمل بر تجربه‌ی یک شیوه ریختزایی و یک منطق بنیادین در بر هم کنش‌های هندسی است. در بخش دوم تلاش می‌شود با در هم آمیزشی از توالی و توازی این شیوه-منطق‌ها به گونه‌هایی از ریخت و هندسه دست یافت و آن‌ها را با زبان ترسیمی خود بازنمایی نمود.

  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت دوره آزاد
  13,800,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.