سلسله سخنرانی های دیالوگ: کامران حیرتی

سلسله سخنرانی های دیالوگ: کامران حیرتی
وضعیت رویداد
اتمام
سلسله سخنرانی های دیالوگ: کامران حیرتی
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
  • تاریخ شروع ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
  • تاریخ پایان ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
  سلسله سخنرانی های دیالوگ: کامران حیرتی
  محل برگزاری
  دانشگاه آزاد تهران مرکز
  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.