سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع «خیال‌اندیشی۲»

سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع «خیال‌اندیشی۲»
وضعیت رویداد
اتمام
سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع «خیال‌اندیشی۲»
  • مهلت ثبت نام ۱/۰۱/۰۲
  • تاریخ شروع ۱۳۳۵/۰۴/۱۹
  • تاریخ پایان ۱/۰۱/۰۲
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.