علیرضا تغابنی به عنوان برگزیده‌ی جایزه‌ی Royal Academy Dorfman

علیرضا تغابنی به عنوان برگزیده‌ی جایزه‌ی Royal Academy Dorfman  سال ۲۰۱۸ انتخاب شد. این جایزه به معماری تعلق میگیرد که آینده ی معماری را در آثار خود ترسیم می‌کند.


Royal Academy Dorfman  قدیمی ترین موسسه غیر انتفایی و مستقلی است که توسط هنرمندان و معماران تاثیرگذار و معاصر اداره می‌گردد. در این میان افرادی نظیر ریچارد راجرز، نرمن فاستر، دیوید چپرفیلد، پیترکوک و هنرمندانی نظیر آنیش کاپور به چشم میخورند.


هیئت داوری این مسابقه با همراهی افرادی نظیر محسن مصطفوی و ریچارد راجرزعلیرضا تقابنی را از میان ۱۰۰ دفتر معماری خلاق و تاثیرگذار در فرهنگ معماری به عنوان برنده ی این جایزه انتخاب کرده است.


خبرها
نظردهی