عکاسی معماری

عکاسی معماری
وضعیت دوره
اتمام دوره
عکاسی معماری
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
  عکاسی معماری
  • طول دوره 7 جلسه
  • مدت هر جلسه 4 ساعت
  • روزهای برگزاری سه شنبه
  عکاسی معماری

  بخشی از ارائه ی طرح معماری به شکل عکس از ساختمان و یا مدل هایی است که در طول روند طراحی شکل گرفته است. در این راستا نیاز است این عکس ها با تکنیک های صحیح و استاندارد های مشخص ارائه گردد. هدف از برگزاری این دوره آشنایی دانشجویان با عکاسی و تکنیک های مربوط آن از قبیل شناخت دوربین و منوهای آن، شناخت بدنه و لنز دوربین به همراه نحوه استفاده، تکنیک های ترکیب بندی در عکس، Camera RAW Format، مباحث مربوط به فرم و محتوا در راستای تولید عکس می باشد. در انتها هر دانشجو پروژه های خود را در قالب یک Booklet  که شامل دو تمرین میشود ارائه میدهند. در تمرین اول دانشجویان با ساخت مدل های فیزیکی در راستای مباحث کتاب به عکاسی از آنها میپردازند که هدف از انجام این تمرین عکاسی از ماکت ها و مستند سازی روند طراحی به منظور تکمیل پرتفولیو معماری است. در تمرین دوم دانشجویان با موضوع مشخص به عکاسی از ساختمان های واقعی میپردازند.

   

  (همراه داشتن دوربین عکاسی حرفه ای در این دوره الزامی است.) 

  قیمت دوره آزاد
  6,450,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.