فراخوان ارسال پورتفولیو- دوره چهارم مدرسه معماری

جهت شرکت در مصاحبه استودیوهای همگرا بایستی تا تاریخ 17مرداد 1398 پورتفولیوهای خود را در سایت آپلود نمایید.

خبرها
نظردهی