فراخوان جذب همکارکانون معماران معاصر در شهرستانها

کانون معماران معاصر از کلیه موسسات و انجمن های تخصصی معماری و شهرسازی فعال در شهرهای مختلف ایران دعوت به همکاری می کند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۲۲/۰۵/۹۷ سوابق آموزشی و فرهنگی و پژوهشی خود را به همراه پروپوزال پیشنهادات همکاری به آدرس اینترنتی info@caai.ir ارسال فرمایید. 
شرایط همکاری و نحوه پذیرش همکار متعاقبا اعلام می گردد.

خبرها
نظردهی