فرشاد مهدی زاده
فرشاد مهدی زاده
زمینه همکاری : سخنران
متولد
  • بیوگرافی :

     زمینه همکاری:


    سخنران نشست بررسی معماری معاصر ایران و ژاپن
    سخنرانان:ریچی میاکه, امیر حسین طاهری، محمدرضا قدوسی، احسان حسینی و نشید نبیان
    زمان: ۱۷ تیر ۱۳۹۳