TalkWalk

TalkWalk
TalkWalk

هیچ گونه آموزش معماری محقق نمی شود مگر با گفتمان و تبادل نظر. از این رو بحث و گفت و گو بر پایه پشتوانه فکری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مجموعه نشست ها به گفتمان معماری پیرامون گرایش های مختلف از جمله ساخت، هندسه، تفکر و ... با افرادی از نقاط مختلف دنیا پرداخته شده است. این نشست ها کمک به فهم برش هایی از تاریخ معماری می کند. در واقع بستری را فراهم می کند که هر معمار داستان خود را بیان کند.

Critical Formalism/ Reza Daneshmir/1395

Critical Formalism/ Reza Daneshmir/1395

این که چه چیزی در ذهن وجود دارد که باورها و دریافت های حسی افراد را نسبت به اطراف ایجاد می کند، یکی از دغدغه های افراد است. چه چی
 • 868
 • 0
 • 0
Component, Variation and Connectivity/ Stefano Paiocchi/1395

Component, Variation and Connectivity/ Stefano Paiocchi/1395

یکی از روش های معاصر برای طراحی، کدنویسی و ارائه لایه هایی است که در ساخت و طراحی آن از کدها استفاده شده است. بررسی هندسی در طراح
 • 688
 • 0
 • 0
Smart Cities-Real-time Cities/ Nashid Nabian/1395
70

Smart Cities-Real-time Cities/ Nashid Nabian/1395

تکنولوژی در معماری یکی از ابزارهای عصر جدید برای درک فضای بیرون است که در راستای پاسخگویی به نیاز افراد واکنش نشان می دهد. تکنولو
 • 1197
 • 0
 • 3
 Shared Responsibility/ Michel Rojkind/1395

Shared Responsibility/ Michel Rojkind/1395

معماری یعنی احساس مسئولیت کردن نسبت به همه چیز، از کارفرما گرفته تا دولت، جامعه، برنامه ریز شهری و ... . این مسئولیت پذیری شامل د
 • 471
 • 0
 • 0
 اندربیرونی/ صبا زواره ای/ مردادماه 1395

اندربیرونی/ صبا زواره ای/ مردادماه 1395

لمس شهر یکی از مهم ترین دغدغه های معماران است. محدودیت ها و دلایل کنترل کننده بسیاری در رفتارهای افراد یک جامعه وجود دارد که حاصل
 • 1091
 • 0
 • 0
Ubiquitous Matter & the Responsive City/ Areti Markopoulo/1395

Ubiquitous Matter & the Responsive City/ Areti Markopoulo/1395

معماری آینده شهرها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که معماران زیادی روی آن کار می کنند. این که تکنولوژی چه تاثیری روی تصور ما از آین
 • 464
 • 0
 • 0