معماری، به دشمن نیاز دارد/ درآمدی بر اریک اوون ماس

معماری، به دشمن نیاز دارد/ درآمدی بر اریک اوون ماس
وضعیت دوره
اتمام دوره
معماری، به دشمن نیاز دارد/ درآمدی بر اریک اوون ماس
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
  • تاریخ پایان ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
  معماری، به دشمن نیاز دارد/ درآمدی بر اریک اوون ماس
  • طول دوره جلسه
  • مدت هر جلسه ساعت
  • روزهای برگزاری
  معماری، به دشمن نیاز دارد/ درآمدی بر اریک اوون ماس

  هدف دوره:
  کار یک معمار چطور خوانده می شود؟ ما چطور متوجه می شویم درونِ ذهن او چه می گذرد؟ یک معمار چطور درباره ی کار معماران دیگر فکر می ند؟ چطور می نویسد؟ این دوره به مطالعه ی کار اریک اوون ماس؛ معمار، آموزگار، روشنفکر، می پردازد و از این طریق، تلاش می کند در این پرسش ها تامل کند و به جستجو در اندیشه ی ماس از طریق نوشته هایش بپردازد. متن اصلیِ مورد مطالعه، کتاب بالا آوردنِ ماه خواهد بود و بخش هایی از آن خوانده می شوند و مورد بحث قرار می گیرند.

  Course Description

  How do we read an architect’s work? How do we enter his/her mind? How do we understand what is happening inside his/her mind? How does an architect think or writes about other architects? This course will address these issues through the work of Eric Owen Moss; architect, pedagogue, intellect. The course investigates Eric Moss’s thoughts through some of his writings. The main text will be Coughing Up the Moon, of which excerpts will be read and discussed.

  قیمت دوره آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.