معماری تکنو علم

معماری تکنو علم
وضعیت دوره
اتمام دوره
معماری تکنو علم
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  معماری تکنو علم
  • طول دوره 8 جلسه
  • مدت هر جلسه ساعت
  • روزهای برگزاری سه شنبه ها
  معماری تکنو علم
  محل برگزاری
  کانون معماران معاصر
  معماری تکنو علم

  شرح دوره:

  ارتباط بین معماری و علم، از دوران رنسانس متاخر تاکنون دچار تغییرات اساسی شده است.به مرور و طی تغیرات پی در پی/تحولات پی در پی و آغاز آشنایی دانش جدید،معماری از Scientia  ویترو ویوسی به derivative   ابزار و مصداق علم تبدیل شده است.در این میان معماران و بناها همچنان در حوزه های شناختی عکس العمل داشتند و بدین وسیله به ساخت/تولید، در برداشتن و حتی محدود کردن حیطه های علم پرداختند.

  این دوره به علم به عنوان حوزه اجتماعی و تاریخی نگاه میکند که به شدت به شبکه فرهنگ و تکنولوژی که در آن پایه ریزی و پایدار است متصل میباشد. با نگاه گسترده تر به تاریخ، این دوره به شکل های مختلف تعامل بین معماری تکنو ساینس می پردازد.

  سخنرانی ها به صورت موضوعی دسته بندی شده اند و بر گسترده ی معماری، نظریه های علم، ابزار، روش ها  و حرفه تاکید دارد.ک منابع مطالعاتی بر روی موضوعات هفتگی تاکید میکند و همکاران تدریس در طول ورک شاپ ها و تحلیل ها به تعامل و گفتگو و بحث بیشتر در مباحث می پردازند. با در نظر گرفتن معماری به عنوان مصداق فرهنگ، دوره تلاش میکند تا تولیدات معماری را در حیطه تاریخ علم و تکنولوژی و ارتباط آن با سایر تولیدات علمی قرار دهد.

  اهداف دوره:

  به عنوان دوره مطالعه انتقادی، این دوره بر پایه سخنرانی، مطالعه، بحث، ارئه نوشتار(مقاله) و ارائه نهایی بسته شده است. در طول ترم دانشجویان :

  _ مهارت مطالعه، نوشتن، بحث و ارائه مطالب آکادمیک را بدست می آورند

  - مهارت حل مساله و دانش تاریخی را بدست می آورند

  - مهارت تفکر انتقادی با متن، تصویر،اشیا و تکنیک

  - تحلیل و ایجاد مفاهیم ، اهداف و تولیدات معماری در مجادلات گسترده فرهنگی-اجتماعی و علمی

  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت دوره آزاد
  6,500,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.