مهرداد زواره محمدی
مهرداد زواره محمدی
زمینه همکاری : استاد دوره
متولد
 • بیوگرافی :

  زمینه همکاری:


  سخنران نشست : هنر بتنی
  سخنرانان: اوین کمانگیرپور، مهردادزواره محمدی، بهاره کزازی

  زمان : یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه۱۳۹۳

   

  بیوگرافی:

  کارشناس ارشد معماری و شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران
  معمار/برنامه ریز معماری/مدرس دانشگاه
  - عضو هیئت دبیران جامعه مهندسان معمار ایران
  - مدیر بخش معماری پاویون ایران در بینال هنر ونیز سال ۲۰۱۵
  - عضو کمیته مشورتی مسابقات معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
  - عضو اتاق فکر شورای عالی معماری و شهرسازی شهرداری تهران
  - نماینده مهندسین مشاور شرکت کننده در مسابقه پاویون ایران در اکسپو میلان ۲۰۱۵
  - عضو شاخه مدیران جوان جامعه مهندسان مشاور ایران

دوره هایی که با ما بوده اند