نشست آنلاین مارک گولثروپ

نشست آنلاین مارک گولثروپ
وضعیت رویداد
اتمام
نشست آنلاین مارک گولثروپ
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
  • تاریخ شروع ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
  • تاریخ پایان ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
  نشست آنلاین مارک گولثروپ
  محل برگزاری
  کانون معماران معاصر
  قیمت آزاد
  250,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.