نشست رونمايي از كتاب "بنیان فُرمیکِ معماری مدرن'

نشست رونمايي از كتاب
وضعیت رویداد
اتمام
نشست رونمايي از كتاب
  • مهلت ثبت نام ۱/۰۱/۰۲
  • تاریخ شروع ۱۳۳۵/۰۴/۱۹
  • تاریخ پایان ۱/۰۱/۰۲
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.