نشست مدل های آموزشی رادیکال

نشست مدل های آموزشی رادیکال
وضعیت رویداد
اتمام
نشست مدل های آموزشی رادیکال
  • مهلت ثبت نام ۱/۰۱/۰۳
  • تاریخ شروع ۱۳۳۵/۰۴/۱۹
  • تاریخ پایان ۱/۰۱/۰۳
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.