نشست پرتفولیو

نشست پرتفولیو
وضعیت رویداد
اتمام
نشست پرتفولیو
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
  نشست پرتفولیو

  اتمام ظرفیت

  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.