نشست Zaha Hadid, a life whitout Compromise

نشست Zaha Hadid, a life whitout Compromise
وضعیت رویداد
اتمام
نشست Zaha Hadid, a life whitout Compromise
  • مهلت ثبت نام ۱/۰۱/۰۲
  • تاریخ شروع ۱۳۳۵/۰۴/۱۹
  • تاریخ پایان ۱/۰۱/۰۲
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.