نمایش فیلم Sketches of Frank Gehry

نمایش فیلم Sketches of Frank Gehry
وضعیت رویداد
اتمام
نمایش فیلم Sketches of Frank Gehry
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
  • تاریخ شروع ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
  • تاریخ پایان ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
  نمایش فیلم Sketches of Frank Gehry
  محل برگزاری
  کانون معماران معاصر
  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.