همکاری کانون معماران معاصر با مجموعه معمار ی مشهد (ما)

اولین همکاری کانون معماران معاصر با سایر موسسات معماری با مجموعه معماری مشهد(ما) شکل گرفت.

دیروز دوشنبه ۲۱ آبان ماه در مشهد در کنار نشست معماری زنده_معماری خاک به سخنرانی آقای پویا خزائلی، سرکار خانم رضوی در رابطه با این همکاری سخنرانی نمودند.

خبرها
نظردهی