همکاری کانون معماران معاصر و ITKE در دوره Folding matters

انستیتو سازه های ساختمانی و طراحی سازه ای در دانشگاه اشتوتگارت بر توسعه سیستم های ساختمانی به عنوان یک جنبه ضروری شکل دهنده معماری متمرکز است. با ترکیب آموزش و پژوهش در یک محیط میان رشته ای ITKE قصد دارد تا مرزهای پژوهش و محیط آموزشی هسته اصلی کاری است که در انستیتو انجام می شود. تاثیر متقابل جستارهای علمی و فعالیت های آکادمیک یک بستر خاص و ممتاز فراهم می کند  که از یک سو پژوهش در کیفیت بالا توسعه یابد و از سوی دیگر همکاری قوی با شرکای صنعتی برقرار شود که امکان داد و ستد ایده های نو و رویکردهای خلاقانه در ارتباط با طراحی سازه ای  را به طور مستمر فراهم می کند به گونه ای که مرز بین معماری و مهندسی باز تعریف می شود.
علاقه مندی های پژوهشی انستیتو با دانش مواد برای تولید و کاربرد مواد با قابلیتهای عملکردی بالا، در کنار مطالعه ی اشکتل سازه ای نو آورانه گره خورده است. به طور اخص تمرکز بر مواد کامپوزیتی الیافی و بیومیمتیک از اهمیت خاصی در پژوهشهای در حال انجام بر خوردار می باشد. این ابعاد از جنبه ی تئوری و عملی مورد بررسی قرار گرفته و با مهندسی رایانشی و روشهای پیشرفته آنالیز در کنار ساخت و توسعه ی نمونه های در مقیاس واقعی آمیخته گشته است. نوآوری و ایده تنوع گرایی در ITKE  آن را به همکار توسعه با بسیاری از شرکتها در صنعت تبدیل کرده.نوآوری و ایده تنوع گرایی در ITKE  آن را به همکار توسعه با بسیاری از شرکتها در صنعت تبدیل کرده. تحت هدایت پروفسور کنیپرز انستیتو متشکل از 14 پژوهشگر در مقطع دکتری  در دوره مستر بین المللی تکنواوژیهای ترکیبی و پژوهش در طراحی معماری دخیل است که یک برنامه میان رشته ای، پژوهش محور و شکل گرفته حول جنبه های معاصر محیط ساخته شده می باشد.

دوره Folding matters با همکاری ITKE   و کانون معماران معاصر در مرداد ماه سال جاری برگزار میگردد.

خبرها
نظردهی