همکاری کانون معماران معاصر و Karamba در دوره Folding matters

KARAMBA یک ابزار پارامتریک مهندسی سازه است که یک آنالیز دقیق از خرپاهای فضایی، قاب ها و پوسته ها ارائه می کند. KARAMBA کاملا در محیط طراحی پارامتریک گرسهاپر جا گرفته و یک پلاگین برای راینو می باشد. این مسئله امکان ترکیب مدلهای هندسی پارامتریزه شده را با محاسبات سازه ای به روش اجزای محدود و الگوریتم های بهینه سازی نظیر گالاپاگوس فراهم می کند.
از پروژه های انجام شده با KARAMBA می توان به محصول نهایی دوره کامستراکت و آرکینتیک اشاره کرد که در کانون معماران معاصر انجام شده است.

KARAMBA از حامیان دوره Folding Matters می باشد و به شرکت کنندگان این دوره لایسنس ۶ ماهه استفاده از نرم افزار را می دهد.

خبرها
نظردهی