هوش فضایی - فضای کودک

هوش فضایی - فضای کودک
وضعیت دوره
اتمام دوره
هوش فضایی - فضای کودک
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
  هوش فضایی - فضای کودک
  • طول دوره 2 جلسه
  • مدت هر جلسه 4 ساعت
  • روزهای برگزاری یکشنبه - سه شنبه
  هوش فضایی - فضای کودک

  نظریه ی هوش های چندگانه ی (multiple intelligence) هواردگاردنر(howard gardner) از ۱۹۸۳م. مورد توجه آموزش گری (pedaggogic) کودکان قرار گرفته است، برخی از این هوش ها چون موسیقی و ریاضی به صورت سنتی و گاه احساسی مورد توجه نهاد خانواده ها و مدرسه است و برخی دیگر چون هوش زبانی، روابط انسانی امروزه بیشتر مورد توجه طبقه ی متوسط جامعه ی ما قرار گرفته اند و برخی دیگر ناشناخته تر باقی مانده اند. هدف از این دوره، فراهم کردن بستری وسیع و گشوده برای رشد هوش فضایی (spatial intelligence) از طریق آموزش رسمی و غیر رسمی، مستقیم و غیر مستقیم است.
  در این دوره قرار است نقش نهاد خانواده و مدرسه به عنوان تسهیل گر و زمینه ساز بستر یادگیری (به عنوان تغییر به نسبت پایدار در رفتار)، برای آموزش غیر مستقیم و مستقیم شناسایی شود و موارد کلیدی برای ایفای نقش فعال در قبال پرورش کودک به گفتگو گذاشته می شود. این دوره تلفیقی است از سویی ارائه ی اصولی راهنما برای طراحی و ساخت فضایی مناسب و درخور برای تجربه ی کودکانمان و از سوی دیگر تبدیل مادر، پدر و معلم مدرسه به تسهیل گر و مربی برای بازی های مبتنی بر تجربه، پرسش گری و فهم فضا.
  گردانندگان این دوره، با تجربه ی خود در همزیستی در نقش مادر و پدر، مدرس تعلیم مربیان کودک، مدرس دانشگاه، هنرمند و معمار؛ تلاش خواهند کرد تا پیوستاری فرارونده برای پرورش کودکانمان فراهم کنند.
  این دوره در دو جلسه ی ۴ ساعته در یک هفته برگزار می شود.

  قیمت دوره آزاد
  2,880,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.