ورکشاپ یک روزه گرسهاپر. شبیه سازی فیزیکی، تحلیل سازه و بهینه یابی Grasshopper Physical Simulation, Structural Analysis and Optimization

ورکشاپ یک روزه گرسهاپر. شبیه سازی فیزیکی، تحلیل سازه و بهینه یابی Grasshopper Physical Simulation, Structural Analysis and Optimization
وضعیت دوره
اتمام دوره
ورکشاپ یک روزه گرسهاپر. شبیه سازی فیزیکی، تحلیل سازه و بهینه یابی Grasshopper Physical Simulation, Structural Analysis and Optimization
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
  ورکشاپ یک روزه گرسهاپر. شبیه سازی فیزیکی، تحلیل سازه و بهینه یابی Grasshopper Physical Simulation, Structural Analysis and Optimization
  • طول دوره 1 جلسه
  • مدت هر جلسه 9 ساعت
  • روزهای برگزاری پنج شنبه
  ورکشاپ یک روزه گرسهاپر. شبیه سازی فیزیکی، تحلیل سازه و بهینه یابی Grasshopper Physical Simulation, Structural Analysis and Optimization

  هدف دوره:
  در بستر زمانی کنونی جهان که با عنوان معاصر شناخته میشود توجه به مسئله اطلاعات و دیتا به عنوان عاملی برای طراحی و کنترل طراحی مسئله مهم شناخته میشود و تسلط بر این اطلاعات و روش های استفاده و کنترل آنها مسئله ایست که طراحان بر روی آن متمرکز هستند.

  این دوره با این هدف طراحی شده است که شرکت کنندگان پس و طی مراحل آن بتوانند دیتا و اطلاعات را از منابع آنها استخراج کنند دسته بندی و تحلیل نمایند و در نهایت نمایش دهند و از آنها برای طراحی و ساخت استفاده نمایند.

  روند برگزاری دوره :

  شبیه سازی فیزیکی، تحلیل سازه و بهینه یابی

  طول دوره: ۹ ساعت

  در این دوره ابتدا به مباحث مرتبط با شبیه سازی فیزیکی (physical simulation) به کمک پلاگین کانگارو پرداخته می شود و المان های سازه ای با پیاده کردن قوانین فیزیکی فرمیابی می شوند. پس از آن دانشجویان با استفاده از پلاگین کارامبا با شیوه آنالیز سازه ای برای المان های خطی مانند تیر و ستون و همچنین سازه های پوسته ای آشنا می شوند. در نهایت با ترکیب این شیوه های آنالیز و فرمیابی و الگوریتم های بهینه یابی دانشجویان می آموزند که چگونه به فرم هایی که از نظر سازه ای پایدار تر باشند، دست پیدا کنند.

  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت دوره آزاد
  2,800,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.