ورکشاپ یک روزه گرس هاپر تحلیل سایت و مصورسازی داده ها grasshopper Site Analysis and Data Visualization

ورکشاپ یک روزه گرس هاپر تحلیل سایت و مصورسازی داده ها grasshopper Site Analysis and Data Visualization
وضعیت دوره
اتمام دوره
ورکشاپ یک روزه گرس هاپر تحلیل سایت و مصورسازی داده ها grasshopper Site Analysis and Data Visualization
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
  ورکشاپ یک روزه گرس هاپر تحلیل سایت و مصورسازی داده ها grasshopper Site Analysis and Data Visualization
  • طول دوره 1 جلسه
  • مدت هر جلسه 6 ساعت
  • روزهای برگزاری چهارشنبه
  ورکشاپ یک روزه گرس هاپر تحلیل سایت و مصورسازی داده ها grasshopper Site Analysis and Data Visualization

  هدف از برگزاری دوره :   


  در بستر زمانی کنونی جهان که با عنوان معاصر شناخته میشود توجه به مسئله اطلاعات و دیتا به عنوان عاملی برای طراحی و کنترل طراحی مسئله مهم شناخته میشود و تسلط بر این اطلاعات و روش های استفاده و کنترل آنها مسئله ایست که طراحان بر روی آن متمرکز هستند.

  این دوره با این هدف طراحی شده است که شرکت کنندگان پس و طی مراحل آن بتوانند دیتا و اطلاعات را از منابع آنها استخراج کنند دسته بندی و تحلیل نمایند و در نهایت نمایش دهند و از آنها برای طراحی و ساخت استفاده نمایند.

  روند برگزاری دوره :

  Site Analysis and Data Visualization

  تحلیل سایت و مصورسازی داده ها

  در این دوره دانشجویان ابتدا با مفهوم کلان‌داده (big data) و شیوه وارد کردن داده ها در گرس هاپر آشنا می شوند سپس به مصور سازی آن ها با تکنیک های مختلف پرداخته میشود تا بتوان از این داده ها دیاگرام های گرافیکی به وجود آورد که اطلاعات را سریع تر و خواناتر به مخاطب برساند. در بخش دوم با استفاده از داده های OSM و آب و هوایی، اطلاعات مربوط به سایت شامل مسیرهای دسترسی، همسایگی ها، توپوگرافی، وضعیت باد و تابش در یک موقعیت مشخص جغرافیایی جمع آوری شده و تصویر سازی می شوند که برای تحلیل سایت مورد استفاده قرار گیرند.

  قیمت دوره آزاد
  1,800,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.