پارسا دانشمند
پارسا دانشمند
زمینه همکاری :
متولد
 • بیوگرافی :

  زمینه همکاری:

  سخنران نشست : پیدایش و تحول شکلی خط در بین النهرین و ایران
  زمان :پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۳
   
  بیوگرافی:

  پژوهشگر متون و زبان های باستانی بین النهرین و ایرانی میانه و دانشجوی رشته آشورشناسی (پژوهش های میخی) در دانشگاه آکسفورد است. تِز پژوهشی او در دانشگاه آکسفورد، تحلیل متون فالگیری بین النهرین است. برخی مقالات و تحقیقات او از این قرار است :
  - نگاهی به دو واژه نامه پهلوی ؛ « یاد بهار » (یادنامه دکتر مهرداد بهار) / ویرایش دکتر محمدعلی حق شناس، دکتر کتایون مزداپور، دکتر مهشید میر فخرایی / نشر آگه ۱۳۷۶ .
  - " متنی پیشگویانه از هفت تپه " - مجله پژوهش های خط میخی، شماره ۵۶ – ۲۰۰۴
  - " لوحی از دوره سوم اور از ایران " (با همکاری Piotr Michalowski ) - مجله پژوهش های خط میخی، شماره ۵۷ – ۲۰۰۵
  -  " سبک ادبی لوح کوروش " نقد و بررسی کتاب تهران - ۲۰۱۱
  - " واژه شناسی جدید و سبک ادبی نسخه ی بابلی از حکاکی های هخامنشی" (در دست انتشار)  نشریه Assyriologique شماره ۵۷