پذیرش و ارائه پروژه هدراکریت درکنفرانس Acadia

ACADIA یک شبکه بین المللی محققان و متخصصان طراحی دیجیتال است که به صورت سالانه با همکاری دانشگاهی میزبان، کنفرانس های را در آمریکای شمالی برگزار می کند. این کنفرانس ها با توجه به مقالات، پروژه ها و نمایشگاه های ویژه ، متخصصین برتر در حوزه ی طراحی کامپیوتری را به گرد هم می آورد.پروژه هدارکریت در کنفرانس ۲۰۱۷ اکادیا پذیرفته شده و توسط مسعود اکبرزاده از طرف کل تیم ارایه

شد .

این پروژه به کمک روش ایستایی ترسیمی سه بعدی طراحی شده است.

اطلاعات تکمیلی پروژه در کتاب سال ۹۵ کانون معماران معاصر قرار گرفته است.

خبرها
نظردهی