چه کسی شهر را میسازد؟

چه کسی شهر را میسازد؟
وضعیت رویداد
اتمام
چه کسی شهر را میسازد؟
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
  • تاریخ شروع ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
  • تاریخ پایان ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
  چه کسی شهر را میسازد؟

  نشست "چه کسی شهر را می سازد؟ فضای عمومی و رخدادهای نمایشی" دو گفت و گو با طرح و اجرای مهسا مسعودی و مبشر نیکویی و با حضور شش حرفه مند و مولف از حوزه های مختلف است.  این گفتگوها برای پرسش از پدیدارها و وضعیت های شهری از منظر ادبیات، سینما، تئاتر، پرفورمنس و معماری چیدمان شده اند.


  "چه کسی شهر را می سازد؟ " فرصتیست برای طرح این سوال عمومی بین حرفه مندان از نسل های مختلف. گفتگوی بین رشته ای  این امکان را به وجود می آورد که نگاه و روش برخورد متفاوت مولفین در این چهار حوزه به بازخورد یکدیگر گذاشته شود . در فاصله و تناظری که بین این نگاهها به وجود می آید امکان واکاوی تصویر شهر معاصر (تهران) بررسی می شود و روش بازنمایی، بازسازی و تاثیر بر آن به بحث گذاشته می شود. 

  پرسش از کنش روزمره ی شهری، رابطه شهر و آثاری که شهر حضور عمیقی در آنها دارد و نگاه به شهر از منظر نمایش و همچنین بررسی پایه های رخداد های نمایشی از محورهای اصلی نشست هستند.


   #پرفورمنسشهری #رخدادهاینمایشی #فضای_عمومی #میزانسیتی

  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.