ژوری نهایی دوره ی CODE-STRUCTED CITY

ژوری نهایی دوره ی CODE-STRUCTED CITY

پنج شنبه ۱۴شهریورماه ساعت ۱۸:۰۰

هیئت ژوری : 

رها اشرفی, 

مریم پوستی,

علیرضا تغابنی,

فرشاد مهدی زاده,

آرتا پیروز,

کامیار آذری ,

امید بهبودی

خبرها
نظردهی