کارگاه یک روزه ی آرکی کید (ارتباط)

کارگاه یک روزه ی آرکی کید (ارتباط)
وضعیت دوره
اتمام دوره
کارگاه یک روزه ی آرکی کید (ارتباط)
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
  کارگاه یک روزه ی آرکی کید (ارتباط)
  • طول دوره 1 جلسه
  • مدت هر جلسه 3 ساعت
  • روزهای برگزاری جمعه
  کارگاه یک روزه ی آرکی کید (ارتباط)

  مخصوص کودکان 7 الی 14 سال

  قیمت دوره آزاد
  1,500,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.