کاندید انتخاب معماری سال توسط سایت آرک دیلی (به انتخاب کاربران)

در بیانیه مسابقه آمده است: ما در آرک دیلی اعتقاد نداریم که هیئت داوران متخصص برای تعیین و انتخاب یک معماری با کیفیت ضروری است.

ما به کاربرانمان برای انتخاب ساختمان هایی که به سبب زیبایی، هوش، خلاقیت و یا خدمات خود به جامعه تاثیرگذار بودند اعتماد داریم و معتقدیم آنها میتوانند بهترین را انتخاب کنند.

پروژه ساختار های زنده یک ) رصدخان های در کویر(برای شرکت در این مسابقه توسط سایت آرک دیلی انتخاب شد و به رای گذاشته شد. 


اطلاعات تکمیلی این پروژه در کتاب سال ۹۵ کانون معماران معاصر آمده است.

خبرها
نظردهی