گفتمان معماری

گفتمان معماری
گفتمان معماری
Zaha Hadid Without Compromise، هومن طالبی، پیمان اسماعیل پور/1396

Zaha Hadid Without Compromise، هومن طالبی، پیمان اسماعیل پور/1396

زاها حدید یکی از تاثیرگذارترین معماران معاصر است. به بهانه انتشار کتاب پیمان اسماعیل پور در مورد زاها حدید، این نشست برای شناخت ه
  • 426
  • 0
  • 1
چهار گفتار
196
Integrating Materials and fabrication behaviours in architectural design / Sofoklis Giannakopoulos/1395

Integrating Materials and fabrication behaviours in architectural design / Sofoklis Giannakopoulos/1395

یکی از مهم ترین شناخت هایی که یک معمار باید داشته باشد، شناخت رفتار و ویژگی های مواد و مصالح است علی الخصوص تعامل این مواد با محی
  • 128
  • 0
  • 0