گفتمان معماری

گفتمان معماری
گفتمان معماری
در مدارس معماري چه ميگذرد/ Areti Markopoulou،هومن طالبی/آبان ماه 1395

در مدارس معماري چه ميگذرد/ Areti Markopoulou،هومن طالبی/آبان ماه 1395

آینده معماری در برقرار کردن دیالوگ و در واقع گفتمان معماری است. مدرسه های معماری این بستر را فراهم می کنند تا با یافتن راه حل های
  • 864
  • 0
  • 0
Integrating Materials and fabrication behaviours in architectural design / Sofoklis Giannakopoulos/1395

Integrating Materials and fabrication behaviours in architectural design / Sofoklis Giannakopoulos/1395

یکی از مهم ترین شناخت هایی که یک معمار باید داشته باشد، شناخت رفتار و ویژگی های مواد و مصالح است علی الخصوص تعامل این مواد با محی
  • 762
  • 0
  • 0
چهار گفتار
196
Zaha Hadid Without Compromise، هومن طالبی، پیمان اسماعیل پور/1396

Zaha Hadid Without Compromise، هومن طالبی، پیمان اسماعیل پور/1396

زاها حدید یکی از تاثیرگذارترین معماران معاصر است. به بهانه انتشار کتاب پیمان اسماعیل پور در مورد زاها حدید، این نشست برای شناخت ه
  • 1177
  • 0
  • 1