مدیریت دفاتر کوچک

مدیریت دفاتر کوچک
وضعیت دوره
اتمام دوره
مدیریت دفاتر کوچک
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
  مدیریت دفاتر کوچک
  • طول دوره 5 جلسه
  • مدت هر جلسه 4 ساعت
  • روزهای برگزاری دوشنبه
  قیمت دوره آزاد
  6,480,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.