• 1212
  • 0

عکاسی معماری یا تبدیل فضاهای سه بعدی شهر و بنا به تصاویر دوبعدی از دیرباز دغدغه معماران و عکاسان بوده است. با پیشرفت صنعت چاپ و انتشار مجلات، تاثیر عکاسی در معماری بیش از قبل احساس شده است. از این رو، در این نشست به بررسی تاریخچه عکاسی و تصویر معماری، خلاصه ای از سازوکار دوربین و لنز و ارتباط و تاثیر عکاسی و معماری بر هم در طول تاریخ پرداخته شده است. علاوه بر این، فاکتورهای مهم در یک عکس خوب و نمونه هایی از عکاسی معماری برگزیده در دنیا مورد مطالعه قرار گرفته شده است.


 


نظردهی