استودیو طراحی معماری داخلی

استودیو طراحی معماری داخلی
وضعیت دوره
اتمام دوره
استودیو طراحی معماری داخلی
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
  استودیو طراحی معماری داخلی
  • طول دوره 17 جلسه
  • مدت هر جلسه 4 ساعت
  • روزهای برگزاری سه شنبه
  قیمت دوره آزاد
  22,000,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.