استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

باز تولید ساختار معماری توسط اشیاء

مسئله انباشت اشیا در فضای لاله زار یک مسئله فضایی است. قرارگیری اشیا در لاله زار به گونه ای است که در مرحله نخست، ویژگی های فضایی را از کالبد بناها گرفته، از آن ها پیروی می کنند -طوری که در صورت حذف کالبد رد آن همچنان خوانده خواهد شد- و در مرحله بعد طبق قوانین زیستی خودشان، فضا را سازماندهی می کنند. بنابراین یک ساختار جدید تولید می کنند که در آن مفاهیمی مانند کف، سقف، دیوار و مرز ها، مالکیت ها و سیرکولاسیون تغییر می کنند و باز تعریف می شوند. معماری ای که به علت جا به جا شدن عناصر آن، در حال تغییر مداوم است و کیفیت های فضایی متنوعی ایجاد می کند.

فضاهای پسماند

قانون توصیف گر رابطه Void و Mass  بر این اساس است که فضا به وسیله اشیا به قدری اشباع می گردد که تنها مسیرهای سیرکولاسیون و دسترسی تهی باقی می ماند. از این رو شیوه جدا شدن بیرون از درون، آستانه ها و قلمروهای دائم یا موقت تغییر می کنند و سیرکولاسیون های اولیه و حرکت بدن در فضا محدود شده یا کاملا بازتعریف می شوند. این نحوه انباشت اشیا، لاله زار را به یک انبار بزرگ تبدیل کرده است که تنها جداره اصلی (محل فروش اشیا) فعال است و بافت لاله زار دچار مردگی و فرسودگی شده است.

اشیا درون اشیا

به دلیل رشد شهر به سمت شمال، موقعیت لاله زار به عنوان یک بلوک بزرگ شهری، مانند یک آبجکت نسبت به شهر تغییر کرده است و می توان آن را به عنوان یک تک آبجکت بزرگ خواند که مجموعه ای از آبجکت ها را درون خود جای داده است که بسیاری از آن ها تبدیل به انبار یا مغازه شده اند. در لایه ی بعدی لکه های تجاری و انبارها آبجکت ها را به نمایش و فروش گذاشته اند که آن ها نیز برخی در باکس های بسته بندی قرار گرفته اند.

در راستای بهبود عملکردهای فضایی بافت لاله زار، یک مرحله میانی به ساختار فضایی اضافه می گردد که باعث انتظام سازماندهی فضا شود. تا در یک یا چند حوزه ی محدود بیشترین و بهینه ترین حالت استفاده از فضا برای تامین نیاز به انبارهای تجاری ایجاد شود؛ بدین ترتیب، در نهایت، کلیت لاله زار از انبارهایی که در آن گسترده شده آزاد می گردد و پروگرم های فعال جایگزین می شوند. انبار بزرگ طراحی شده به جای مجاورت با کاربری های دیگر، آن ها را در بر می گیرد تا از یک فضای خنثی به فضایی فعال تبدیل شود.

دات اُ بی جی
ندا کردبچه– صبا میرحسینی – امین زرگر
استودیو سیستم های افزونه
هومن طالبی